Daň z převodu nemovitosti po 1.1.2014

21. 11. 2013

Senát nedávno schválil tzv. zákonné opatření týkající se nově daně z nabytí nemovitosti.

Čím je vlastně tzv. zákonné opatření?

Zákonné opatření přijímá Senát ve chvíli, kdy je rozpuštěna Poslanecká sněmovna a je třeba projednat záležitosti, které nesnesou odkladu. Zákonné opatření musí podepsat prezident, který tak v tomto případě učinil a zároveň je třeba, aby jej potvrdila nově jmenovaná Poslanecká sněmovna.

Co nového přináší zákonné opatření týkající se daně z nabytí nemovitosti?

Nově se ruší povinnost pořizovat znalecký posudek! V současné době je praxe taková, že nedílnou součástí daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti je znalecký posudek, který oceňuje nemovitost, jež byla předmětem prodeje. Výše daně je pak určena vyšší částkou – buď kupní cenou, nebo cenou stanovenou znaleckým posudkem. Nově přijaté zákonné opatření však počítá s tím, že finanční úřad bude při podání daňového přiznání „kontrolovat“ i výši kupní ceny a bude při tom vycházet z cen obvyklých pro danou oblast. Finanční úřad vypočítá minimální výši daně ze tří čtvrtin ceny obvyklé. Daň pak bude opět hrazena z vyšší částky. Pokud poplatník nebude s takto určenou cenou finančního úřadu souhlasit, může předložit znalecký posudek.

Sazba daně je zachována na stejné výši 4%.

Poplatníkem daně zůstává i nadále prodávající, kupující je ručitelem. Nově se však mohou obě strany dohodnout, že nabyvatel bude poplatníkem daně. Kupujícímu mu v tomto případě není ručitelem, jak je tomu naopak.

Je třeba však sledovat, zda toto zákonné opatření stvrdí nově zvolená Poslanecká sněmovna.

za RealitníRevoluci.cz

Jitka Procházková

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.