Zápis do katastru nemovitostí bude trvat déle

25. 8. 2013

Od nového roku začne platit ustanovení nově schváleného katastrálního zákona, které má být jakousi bezpečnostní pojistkou proti nelegálním převodům nemovitostí. Ona bezpečnostní pojistka má fungovat tak, že jakmile katastrální úřad obdrží návrh na vklad vlastnického práva, zástavního práva či věcného břemene, pak hned druhý den o této skutečnosti vyrozumí prostřednictvím české pošty či datové schránky majitele nemovitosti, který má 20-ti denní lhůtu k tomu, aby katastrální úřad případně informoval o podvodném návrhu a zjednal nápravu. Majitel nemovitosti bude katastrálním úřadem vyrozuměn i v případě, pokud se nechává ve vkladovém řízení zastupovat na základě Plné moci. V případě, že majitel nemá zřízenou datovou schránku a nezdržuje se na adrese svého trvalého bydliště, pak katastrální úřad nabízí variantu, tzv. službu hlídání změn, kdy majitel bude o případném vkladovém řízení informován pomocí SMS či emailu. Tato služba bude zpoplatněna, hovoří se o jednorázové částce 500,- Kč. Pokud katastrální úřad neobdrží od vlastníka nemovitosti žádné námitky, pak je po uplynutí stanovené lhůty řízení obnoveno.

V současné době je podvodných převodů dle údajů katastrálního úřadu zhruba 60 ročně. Jedná se ve většině o převod drahých luxusních nemovitostí v hlavním městě Praze či o převody v kruhu rodinném. Majitel nemovitosti se o takovém převodu dozví ve většině bohužel až ve chvíli, kdy je převod dokončen.

Co tedy výše uvedené znamená v praxi? Doba vkladového řízení se téměř zdvojnásobí, což samozřejmě může přinést určité komplikace, ale buďme rádi za každý ochranný mechanismus!

za RealitníRevoluci.cz

Jitka Procházková

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.