3 nebezpečí, která na vás číhají při převodu nemovitosti na nového vlastníka

7. 12. 2015

Inzerovali jste, získali vážné zájemce, provedli je svou nemovitostí a s jedním jste se domluvili, že ji od vás opravdu koupí. To nejpracnější máte možná za sebou, ale ve svém snažení nesmíte ani teď polevit. Soustřeďte se na správný převod prodávané nemovitosti. U něj se dají udělat chyby, které by vás později hodně mrzely.

Sepište kupní smlouvu – písemná forma zavazuje

soudní kladívkoKupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti musí mít vždy a bez výjimky písemnou formu. Jakmile se zájemcem uzavřete smlouvu pouze ústně, lépe řečeno – jen se domluvíte, ani vám ani jemu z této domluvy neplyne žádný závazek.

Nezapomeňte, že obě strany musí tuto smlouvu podepsat a podpisy je nutné nechat úředně ověřit. V každém případě je vhodné přizvat k sepsání této smlouvy právníka. Obyčejné stažení vzoru smlouvy z internetu se může nepěkně vymstít.

Využijte možnosti dát peníze do úschovy, kde o ně nepřijdete

Mnoho lidí žije v domnění, že při prodeji nemovitosti podepíšete s kupujícím kupní smlouvu, on vám předá kufřík s penězi a jde bydlet do vašeho bytu nebo domu. Tak to ale opravdu nechodí. Nejdoporučovanější možností, jak vyřešit předání peněz ze strany kupujícího na stranu prodávajícího, je úschova sjednané kupní částky na speciální účet, k němuž má přístup advokát či notář, případně banka. Jakmile podepíšete kupní smlouvu, podáte návrh na změnu v katastru nemovitostí a kupující se po vyřízení žádosti stane majitelem nemovitosti. Poté částka od advokáta nebo notáře, který účet spravuje a k němuž kupující peníze uložil, doputuje k vám coby k prodávajícímu.

Poměrně často se však stává, že vám špatně sepsaná kupní smlouva může zkomplikovat i další jednání. Pokud má kupní smlouva nedostatky, katastrální úřad nepovolí vklad do katastru. I proto je nezbytná úschova peněz na speciálním účtu – obě strany jsou potom motivovány buď smlouvu opravit, nebo podepsat novou smlouvu, která už bude obsahovat všechny náležitosti.

klíčeKupující by si měl pro bezproblémové zařizování od prodávajícího vyžádat nabývací titul, tedy dokument, kterým předmětné nemovitosti nabyl. V něm je totiž specifikováno víc, než by kdokoli možná čekal – u bytových jednotek jde například kromě samotného bytu i o spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemcích pod domem či okolo něj nebo o spoluvlastnické podíly, jako je kolárna nebo sušárna. S nabývacím titulem je tedy vhodné při sepisování smlouvy pracovat a údaje z něj přepisovat.

Poté by měl kupující disponovat i aktuálními listy vlastnictví, aby se nestalo, že se jednoho dne dozví, že pozemky pod budovou patří někomu třetímu. Na listech vlastnictví jsou dále uvedena omezení vztahující se k nemovitosti (např. zástavní práva apod.). Z listů vlastnictví se tedy dozvíme, zda je nemovitost tzv. „čistá“. Proto se při sepisování kupní smlouvy i při vyřizování ostatních právních náležitostí vyplatí požádat o pomoc advokáta.

Domluvte se, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí

Při prodeji nemovitosti se účastníci celého procesu nevyhnou uhrazení daně z nabytí nemovitosti. Tím, kdo tuto daň hradí, je obvykle prodávající, ale v kupní smlouvě se mohou obě strany domluvit i jinak – tak, že ji zaplatí kupující, nebo částku složí napůl. Existují také zákonné výjimky, kdy musí daň uhradit nabyvatel nemovitosti (ten, kdo nemovitost získal). Jde o:

  • nabytí nemovitosti na základě výkonu rozhodnutí (např. restituce)
  • nabytí nemovitosti při konkurzu (koupě od správce nemovitosti, která je v konkurzu)
  • nabytí nemovitosti vydržením (nemovitost připadne jejímu uživateli, který ji používal více než 10 let v dobré víře, že je jeho – často k tomu dochází spíše u pozemků)

Daň z nabytí nemovitých věcí činí paušálně 4 % z hodnoty nemovitosti, která vychází z kupní ceny, z ceny stanovené znaleckým odhadem, ze zvláštní ceny nebo ze srovnávací daňové hodnoty (75 % zjištěné ceny). Daň je také potřeba zaplatit do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl proveden vklad do katastru nemovitostí.

Buďte připraveni a zvládnete to!

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a vyhněte se nejčastějším potížím při převodu nemovitosti na nového vlastníka. Jakmile si nejste něčím jisti, neváhejte a oslovte advokáta. Není totiž nic horšího než špatně sepsaná smlouva, nebezpečný převod peněz nebo nezaplacení daně.

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.