Převod nemovitosti: 6 největších rizik, na která je potřeba dát si pozor

19. 10. 2015

cautionInvestice do nemovitosti může vést k zajímavému zhodnocení finančních prostředků. Vždy je ovšem potřeba zohlednit několik faktorů, které mají na úspěšnost této investice nemalý vliv. Protože je proces prodeje a převodu nemovitosti poměrně zdlouhavý a komplikovaný, nezkušeným osobám může přidělat nejednu vrásku na čele. O tom, co všechno je potřeba zařídit při prodeji bytu, pojednává předchozí článek. Během samotného procesu převodu ovšem může vyvstat řada komplikací, které mohou plány na zajímavou investici nebo vysněné bydlení nepříjemně zhatit. Na co si dát pozor? Odborníci z portálu RealitníRevoluce.cz vám přináší výčet 6 nejčastějších komplikací a rizik, s nimiž se můžete setkat.

Riziko č. 1: Nemovitost prodává osoba, která k ní nemá dispoziční právo

Stojíme-li v roli potenciálního zájemce o danou nemovitost, vždy bychom měli od prodávajícího požadovat doklad o tom, že je oprávněn s nemovitostí nakládat a disponovat. V tomto případě se vyplatí prohlédnout si nabývací titul k dané nemovitosti nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která danou osobu opravňuje nakládat s nemovitostí skutečného vlastníka.

Riziko č. 2: Nemovitost obsahuje právní vady

Ať už vás daný domek či byt uchvátí sebevíce, vždy si udělejte čas a absolvujte výlet na katastr nemovitostí, do jehož správní oblasti nemovitost spadá. Vyžádejte si podklady k dané nemovitosti a podrobte je důkladnému zkoumání. Zaměřte se zejména na to, zda nemovitost není zatížena např. věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. To vše naleznete v listu vlastnictví, který vám na vyžádání pracovníci katastrálního úřadu rádi poskytnou.

Riziko č. 3: Nesprávně sepsaná nebo neúplná kupní smlouva

Ačkoli na internetu můžete najít celou řadu vzorů kupních a dalších smluv, pro klid v duši se vyplatí přizvat si k tomuto procesu zkušeného právníka. Ani sebedokonalejší vzor smlouvy totiž nemůže obsáhnout veškerá specifika, která se dané nemovitosti a konkrétního případu týkají. A nesprávně postavená nebo ledabyle sepsaná kupní smlouva může ve finále nadělat více škody než užitku.

Riziko č. 4: Riziko ztráty financí a jistot při placení kupní ceny

V zájmu právní jistoty je v dnešní době vcelku obvyklé, že prodávající při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad obdrží pouze část kupní ceny, a to formou zálohy. Zbývající část finančních prostředků pak kupující uloží do úschovy k notáři, advokátovi či bance. Jakmile je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, prodávající obdrží zbývající část kupní ceny.

Riziko č. 5: Vklad vlastnického práva nebude povolen

Pokud pracovníci katastrálního úřadu zjistí určité nedostatky, vklad z pochopitelných důvodů provést nemohou. K této situaci v 99 % procentech dojde kvůli chybě v kupní smlouvě či v návrhu na vklad vlastnického práva. Mezi nejčastější chyby v tomto případě patří:

  • špatná identifikace předmětu převodu
  • absence základních náležitostí kupní smlouvy (neuvedení či nejednoznačné určení kupní ceny apod.)
  • chybně uvedené nacionále (chyba v rodném čísle, v trvalém bydlišti)
  • právní vady bránící v převodu nemovitosti

Jestliže katastrální úřad výše uvedené nedostatky či vady objeví, vyzve účastníky k nápravě. Pokud není náprava možná, doporučí zpětvzetí vkladu. V případě zamítnutí vkladu vlastnického práva nesmí majitel s nemovitostí nakládat po dobu celých 6 týdnů.

Riziko č. 6: Opomenuté daňové přiznání

Posledním krokem, který se opět nevyplatí podceňovat, je podání daňového přiznání a zaplacení odpovídající daně. U kupních a směnných smluv zůstává stále poplatníkem prodávající a kupující zde figuruje jako ručitel. Účastníci se ovšem mohou dohodnout na opačném postupu, který ukotví v kupní smlouvě, a předejdou tak případným komplikacím nebo neshodám.

Seznamte s nejčastějšími komplikacemi při převodu nemovitostí své známé a sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích!

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.