Pronájem nemovitostí z pohledu účetnictví a daní: co je dobré vědět?

28. 7. 2015

Účetnictví a daním se mnozí z nás vyhýbají doslova jako „čert kříži“. Pokud jste se s někdy s daňovou či účetní problematikou setkali, jistě nám dáte za pravdu, že nejde o nic jednoduchého. Jestliže pronajímáte nemovitost, dříve nebo později se s touto problematikou nevyhnutelně setkáte, ať se vám to líbí nebo ne. Jak na pronájem nemovitosti nahlíží účetnictví a co daňová povinnost? Týká se váš či nikoli? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek budou součástí následujících řádků.

Vymezení základních pojmů

Abychom se dobře orientovali, je potřeba si hned ze začátku vymezit několik základních pojmů, s nimiž budeme dále pracovat. Za samotný nájem či pronájem považujeme situaci, kdy majitel pronajímá své prostory jinému člověku – tzv. nájemci. Podnájmem pak označujeme nájemce, který užívá prostory v nájmu a tyto prostory pak dále pronajímá dalšímu uživateli. K této skutečnosti pochopitelně musí mít písemný souhlas vlastníka dané nemovitosti. V dnešní době jsou již tyto pojmy pravidelně zaměňovány, není ovšem od věci osvětlit se jejich pravou podobu.

Pronájem nemovitosti fyzickou nepodnikající osobou

Pokud se budeme bavit o pronájmu nemovitosti fyzickou osobou, která vlastním jménem nepodniká, pak bude muset své příjmy plynoucí z tohoto pronájmu zahrnovat do příjmů podle § 9 (Příjmy z pronájmu). Toto ustanovení naleznete v Zákoně o daních z příjmů. Učinit tak musí v příslušném období (nebude tak pracovat s účty časového rozlišení, jak tomu může být u podnikatelských subjektů). Setkat se ovšem můžeme také s případem, kdy bude nemovitost vlastněna více osobami. V takovém případě jsou jejich příjmy daněny dle spoluvlastnického podílu. Jednotliví spoluvlastníci se ovšem mohou také dohodnout, že příjmy z pronájmu budou plynout pouze jedné osobě, která bude tyto příjmy také v rozhodném období danit.

Jak danit zálohy za služby a nejrůznější druhy poplatků

Kromě samotného nájmu si vlastník nemovitosti obvykle také účtuje zálohy na služby nebo další druhy poplatků souvisejících s užíváním dané nemovitosti. Pokud tyto zálohy po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji, nezahrnuje tyto položky do svých příjmů ani do daňové evidence. Při pronájmu nemovitosti vás může také napadnout, zda bude potřeba ve spojitosti s výnosy z pronájmu pracovat také s odvody na zdravotní a sociální pojištění. V tomto případě vás můžeme uklidnit. Pronájem totiž nepřestavuje výnos, který by podléhal odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

Zdá se vám to komplikované?

Pro laika může účetnictví představovat poměrně komplikovanou disciplínu, v níž se tak úplně neorientuje. Je-li to i váš případ, nezoufejte! Dnes již naštěstí existuje množství dostupných zdrojů, stejně jako poradců či zkušených účetních. Věříme, že i vám se podaří daňovou a účetní problematikou zdárně proplout bez zbytečných zaškobrtnutí a ztráty oné pomyslné kytičky.

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.