Radíme čtenářům, jak prodat družstevní byt v 5 jednoduchých krocích

18. 11. 2015

panelákUž nějakou dobu bydlíte v družstevním bytě a stále častěji si pohráváte s myšlenkou na jeho prodej a koupi rodinného domku. Když začnete o družstevním bydlení dohledávat informace, s největší pravděpodobností vám v hlavě vyvstane řada otázek s nejednoznačnou odpovědí. Lze vlastně družstevní byt vůbec prodat? Povolí mi družstvo převod členských práv? Dokážu najít kupce, který bude ochoten za bytovou jednotku zaplatit odpovídající částku? Hoďte starosti za hlavu a nechte se inspirovat následujícím řádky! Družstevní byt můžete prodat v 5 jednoduchých krocích! Jak na to? Čtěte dále a dozvíte se to!

Krok č. 1 – upřesnění pojmů a ujasnění dojmů

Jak již samotné označení družstevního bytu napovídá, jedná se o majetek spadající do vlastnictví příslušného bytového družstva. Pro potřeby tohoto článku se tedy nebudeme bavit o prodeji družstevního bytu, nýbrž o převodu členských práv a povinností v družstvu, které daný byt vlastní.

Krok č. 2 – jak nastavit odpovídající cenu?

O družstevních bytech obecně platí, že jejich cena je o něco nižší než u bytů v osobním vlastnictví či ostatních nemovitostí. Této skutečnosti byste měli věnovat pozornost při nastavování optimální ceny. Ideální je, pokud se necháte inspirovat cenou družstevních bytů ve svém okolí. Problematice sepsání inzerátu a jeho následnému vložení na odpovídající inzertní portál jsme se věnovali v předchozích článcích. V souvislosti s družstevním bytem je tento postup zcela totožný a netřeba jej tudíž opakovat.

Krok č. 3 – na řadu se dostávají dohody

dohodaJakmile se vám na inzerát ozve potenciální kupec, domluvte se na osobní schůzce. Pokud vše klapne, můžete se věnovat sepsání dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Vy jako prodávající byste měli zároveň potvrdit, že nemáte žádné závazky z minula, družstevní byt není vázán na třetí osobu (manžel, manželka, partner, partnerka, rodiče apod.) a neexistuje zde překážka v podobě věcného břemena či zástavního práva. Ideální je, pokud i tyto informace ukotvíte do výše popsané dohody. Připojit můžete také termíny pro vyklizení bytu a předání klíčů.

Pro oboustrannou jistotu doporučujeme sepsat také dohodu o finančním vypořádání převodu, v níž se obě strany dohodnou na předání a převzetí konkrétní finanční částky.

Krok č. 4 – nepodceňujte důležitost úschovy

Úschova kupní ceny ve své podstatě funguje tak, že banka, notář či advokát od kupujícího převezme do dočasné úschovy příslušný finanční obnos a sepíše s ním protokol o úschově. Jakmile jsou splněny předem dané podmínky, peníze (nebo jejich část) jsou uvolněny prodávajícímu. Úschovu ovšem vyřešte ještě před tím, než zamíříte na družstvo!

Krok č. 5 – návštěva družstva

Nyní vás čeká návštěva bytového družstva, do jehož majetku byt spadá. Jako bývalý člen družstva musíte podepsat dokument o zániku nájmu. Pokud jste využili úschovy, pak by po podpisu nezbytných dokumentů a předávacího protokolu měl advokát, notář či banka uvolnit peníze od nového nájemníka.

Závěrečné rady a tipy:

  • Dohoda by měla přesně stanovit závazky obou stran do a po předání bytu, včetně vrácení případných přeplatků původnímu uživateli bytu.
  • Jako prodávající si také musíte zařídit zasílání pošty na novou adresu, odhlásit pojištění bytu a upravit pravidelné platby ze SIPO nebo z bankovního účtu.
  • Převod členských práv a povinností nepodléhá žádnému schvalování v bytovém družstvu. Stačí, pokud družstvu doručíte písemné oznámení, že takováto dohoda byla uzavřena.
  • Dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a finančním vypořádání svěřte raději do rukou odborníků.
  • Účinky vůči družstvu mají tyto dohody okamžikem doručení.
  • Z převodu členských práv (z prodeje družstevního bytu) neplatíte žádné daně ani poplatky.
  • Družstvo po novém nájemníkovi požaduje zaplacení vstupního poplatku. Výše tohoto poplatku žádný právní předpis nestanoví, schvaluje jej členská schůze.

Prodáváte družstevní byt? Vložte inzerát jediným kliknutím na více než 60 nejvýznamnějších realitních serverů!

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.