Rychlý prodej a ledabyle sepsaná smlouva? To nejde dohromady!

5. 10. 2015

notes-514998-1280Než podepíšete kupní nebo třeba rezervační smlouvu, jistě vám v hlavě vyvstane mnoho záludných otázek. Pokud nemáte v této oblasti dostatečné zkušenosti nebo právní podporu, můžete si nesprávně postavenou nebo amatérsky sepsanou smlouvou přidělat pořádné problémy. Ať už stojíte na straně prodávajícího nebo kupujícího, dokumenty, které podepisujete, musejí obsahovat celou řadu zákonem daných náležitostí. O tom, jak má vypadat kvalitní smlouva a proč se vyhnout nedbalým vzorům z internetu, pojednávají následující řádky.

Pozor na vzory smluv z internetu

Na internetu existuje nepřeberné množství vzorů kupních a dalších smluv. Jedni v této možnosti spatřují mnohé výhody a zjednodušení celého procesu, právním zástupcům, advokátům, ale i pracovníkům katastru nemovitostí ovšem vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ačkoli se může na první pohled zdát takový vzor jako perfektní možnost, jak ušetřit nemalé finanční prostředky za služby právníka, ve skutečnosti můžete na zastaralém či ledabyle sepsaném vzoru smlouvy nepěkně pohořet. Problém může nastat již při zápisu do katastru nemovitostí, ale i kdykoli v pozdější době, kdy se třeba objeví nepříjemné skutečnosti, které amatérsky sepsaná smlouva vůbec neupravuje. V žádném případě ovšem nechceme vzory smluv beznadějně odsuzovat a zatracovat. Použít je samozřejmě můžete, vždy si je ale pro klid v duši nechte zkontrolovat právním zástupcem.

Náš tip: Na stránkách RealitníRevoluce.cz můžete jednoduše vložit inzerát a využít také aktuálních vzorů smluv, které jsou vám k dispozici zcela ZDARMA.

Co všechno by měla kupní smlouva obsahovat?

Nejdiskutovanější v oblasti prodeje nemovitosti je jistě kupní smlouva. Ta musí ze zákona obsahovat jak formální, tak obsahové náležitosti. Mezi formální náležitosti patří jednoznačně písemná forma smlouvy, obsahové náležitosti potom zahrnují třeba ujednání o ceně, řádnou specifikaci předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikaci smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je také potřeba dopředu se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu. V opačném případě by smlouva nemusela splňovat všechny zákonem dané povinnosti a tak by mohla pozbýt platnosti.

Co si zjistit před podpisem kupní smlouvy?

Navštivte katastr nemovitostí, do jehož správního obvodu daná nemovitost spadá, a ověřte si zejména:

  • Číslo popisné nemovitosti
  • Číslo parcely (pozemku), na které nemovitost stojí nebo která je předmětem převodu
  • Katastrální území a obec kde se nemovitost nachází
  • Číslo listu vlastnictví nemovitosti
  • Informace o tom, co by mělo být předmětem převodu společně s nemovitostí
  • To, zda není na nemovitost uvaleno zástavní právo, neobsahuje věcné břemeno nebo není prodávána v rámci exekuce

Na paměti také mějte skutečnost, že stejnopis kupní smlouvy, který podáváte na příslušný katastrální úřad, musí být opatřen úředně ověřenými podpisy smluvních stran.

Jistota je jistota

Neznalost zákona neomlouvá, a to ani prodávajícího či kupujícího. Proto se vyplatí celý proces prodeje či koupě důkladně naplánovat a řádně jej právně ošetřit. Pokud nemovitost prodáváte, využijte služeb, které nabízí portál RealitníRevoluce.cz. Nejen, že zde můžete inzerovat již od 399 Kč za měsíc, také vám nabízíme celou řadu profesionálních služeb. Naleznete u nás aktuální vzory smluv, které jsou vám k dispozici zcela zdarma, a využít můžete také právní pomoci v několika specifických formách.

Podobné články

Napsat komentář

Kontrolní text

Inzertujte nemovitosti hned na 60 serverech! Získáte zájemce rychleji.

Inzerovat Stačí kliknout a vložit inzerát, o zbytek se postaráme.